e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 101, No, 4     (Sayfalar: 050-053)

Endoskop Yardımlı Lomber Diskektomi

Bülent Bozyiğit 1

1 Özel Sağlık Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir, Türkiye

Görüntüleme: 179
 - 
İndirme : 57

Lomber disk herniasyonu bel ağrısının diskojenik sebeplerinden biridir. Konvansiyonel tedavilere yanıt alınmayan, ciddi sinir kökü basısı bulguları veya ilerleyici nörolojik defisiti bulunan hastalara cerrahi müdahale gerekmektedir. Cerrahi tedavide, geleneksel yöntemlerin yanında minimal invaziv yöntemler de mevcuttur. Lumbar mikroendoskopik diskektomi (MED), standart mikrodiskektomi ile endoskopun kombine edildiği minimal invaziv bir tekniktir. Doku travmasının az olması, direkt sinir ve diskin endoskop yardımıyla görülebilmesi, spinal stenoz ve lateral reses stenozunda dekompresyona izin vermesi bu tekniğin avantajlarıdır.

Anahtar Kelimeler : Lomber disk hernisi, Mikroendoskopik diskektomi, Minimal invaziv spinal cerrahi