e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 101, No, 4     (Sayfalar: 033-049)

Lomber Tam Endoskopik Transforaminal Diskektomi: Komplikasyonları ve Yönetimi

M. Hikmet Uluğ 1 ,A. Kadir Birler 1

1 Bakırköy Nöroloji Merkezi, İstanbul, Türkiye

Görüntüleme: 298
 - 
İndirme : 64

Lomber endoskopik diskektominin başlangıcı 1970`li yıllara dek uzansa da irrigasyon, görüntüleme ve manipülasyonun aynı anda gerçekleştirilebildiği, günümüzde kullanılan endoskobun onaylanıp uygulamaya girmesi 2000 yılında ve transforaminal lomber diskektomi yaklaşımı protokolünün belirlenmesi 2002 yılında gerçekleştirilebilmiştir (48). Diğer yandan 2006 yılından itibaren interlaminer yaklaşım yaygınlaşmaya başlamış, migrate herniasyonlar ve far lateral herniasyonlar için ilk sınıflandırma ve tanımlamalar 2006/2007 yıllarında yapılmıştır (12, 33). Bu yıllardan başlayarak lomber endoskopik diskektomi uygulamalarında endikasyon yelpazesi genişlemiş, girişimler yaygınlaşmış ve mikrodiskektomi yaklaşımının yerini almaya başlamıştır. Endikasyon yelpazesinin genişlemesi, beraberinde her yeni cerrahi yaklaşımda olduğu gibi geçmişte görülmeyen yeni komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gözden geçirme yazısında lomber transforaminal endoskopik diskektomi girişimlerinde görülebilecek komplikasyonlar, komplikasyonlardan kaçınma ve tedavi yöntemleri kendi deneyimlerimiz ve literatür bilgileri ışığında ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Lomber disk herniasyonu, Endoskopik diskektomi, Komplikasyon yönetimi