e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 101, No, 4     (Sayfalar: 029-032)

Transforaminal Endoskopik Lomber Diskektomi: Nasıl Yapıyorum? (Tanım -Teknik – Hasta Seçimi)

Levent Aydın 1 ,Salim Şentürk 2

1 Medicana International İstanbul, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Memorial Bahçelievler Omurga Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Görüntüleme: 253
 - 
İndirme : 41

Omurga cerrahisinde `minimal invaziv cerrahi yaklaşım` her geçen gün popülaritesi artan bir kavram hâline gelmiştir. Bel fıtığının mikrocerrahi yöntemle tedavisi yaygın kullanılan bir tedavi yöntemi olmakla beraber, gelişen teknoloji ve farklı tedavi arayışları ile endoskopik cerrahinin de tedavi yöntemi olarak kullanılması her geçen gün artmaktadır. Endoskopik lomber diskektomi de minimal invaziv cerrahi kapsamında yer alan bir yaklaşım olup kullanımı her geçen gün artmaktadır. Endoskopik olarak bel fıtığının pek çok yaklaşım yöntemi olmakla birlikte temel olarak interlaminar, ekstraforaminal ve transforaminal yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu yazıda transforaminal endoskopik lomber diskektomi cerrahi tekniğinin tanımı, tekniği ve hasta seçimindeki kriterlerin aydınlatılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Transforaminal, Endoskopik, Diskektomi