e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 101, No, 4     (Sayfalar: 023-028)

Tam Endoskopik İnterlaminar Lomber Diskektomide Komplikasyonlar ve Yönetimi

İlyas Dolaş 1 ,Metehan Öztürk 1

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Görüntüleme: 203
 - 
İndirme : 56

Bel ağrısı, tüm dünya genelinde sıklıkla karşılaşılan bir halk sağlığı sorunudur. Bel ağrısının en sık karşılaşılan nedenlerinden birisi de lomber disk hernileridir. Lomber disk hernilerinde, belirli bir süre konservatif tedavi alan hastaların şikâyetlerinin gerilememesi durumunda, cerrahi tedavi gündeme gelmektedir. Günümüzde lomber disk hernisinde kullanılan cerrahi tedavi seçenekleri ise mikroskobik diskektomi ve endoskopik diskektomidir. Endoskopik diskektomi ile mikroskosbik diskektomi tekniklerinin başarı ve komplikasyon oranları benzerdir. Bununla birlikte, endoskopik diskektomi, mikroskobik diskektomiye kıyasla daha kısa sürmekte, daha az doku travmasına neden olmakta ve hastanın daha erken mobilize olarak hastane yatış süresinin azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle tam endoskopik lomber diskektomi teknikleri, günümüzde lomber disk hernisinin cerrahi tedavisinde ön plana çıkmaktadır. Her cerrahi teknikte olduğu gibi, tam endoskopik lomber diskektomi tekniğininde de komplikasyon görülmektedir. Bu yöntemin gittikçe artan bir sıklıkla tercih edilmesi sonucunda, bu komplikasyonlar ile de daha sık karşılaşmaktayız. Bu komplikasyonların bilinmesi ve yönetimi endoskopik omurga cerrahisi pratiğinde artık daha fazla önem kazanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Endoskopik diskektomi, İnterlaminar, Komplikasyon, Bel ağrısı