e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 101, No, 4     (Sayfalar: 017-022)

Lomber İnterlaminer Endoskopik Diskektomi: Nasıl Yapıyorum

Özkan Çeliker 1 ,Eyüp Baykara 1

1 Özel Denizli Sağlık Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Denizli, Türkiye

Görüntüleme: 272
 - 
İndirme : 51

Bel fıtıklarına cerrahi olarak müdahale etme kavramı 1900`lü yılların başlarına dayanmaktadır. 1970`li yıllara doğru ise mikroskop kullanımının, spinal cerrahiye girmesi ile mikrodiskektomi dönemleri başlamış oldu. Mikroskobik lomber diskektomi; herniye nükleus pulpozus (HNP) için lomber disk cerrahisinde altın standart operasyondur. Son 40 yılda, teknolojideki gelişmeler ile birlikte, diğer cerrahi branşlarda olduğu gibi, Nöroşirürjide de, daha minimal invaziv ve endoskopik girişimler popüler olmuştur. 2020 yılında AOSpine`nın yayınladığı konsensusda interlaminer endoskopik lomber diskektomi; İELD olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Bu bölümde İELD için endikasyonlar, anatomik ipuçları ve cerrahi teknik konular paylaşılacaktır. Anestezi olarak; genel anestezi ya da spinal anestezi tercih edilebilir. Antero-posterior (AP) skopi altında giriş yeri belirlenir. Yaklaşık 0.5 cm`lik cilt ve fasya insizyonu ile medialden giriş yapılmalıdır. Ardından dilatatör faset ekleme doğru yönlendirilerek kemik doku hissedilir. Ardından c kollu ile lateral skopi kontrolü yapılıp, spinal kanala girilmediğinden emin olunmalıdır. Eğik ağızlı çalışma kanülü açıklığı orta hatta bakacak şekilde yerleştirilir. Dilatatör çıkartılıp endoskop yerleştirilir. Sürekli basınçlı serum fizyolojik ile yıkama altında görüntü sistemi ayarları yapılıp, endoskopik cerrahi kısım başlamış olur. Sonuç olarak ön planda L5-S1 seviyesindeki patolojiler olmak üzere, gereken tüm mesafelerde interlaminar yaklaşım başarıyla uygulanabilir bir cerrahi tekniktir.

Anahtar Kelimeler : Endoskopik diskektomi, İnterlaminer, İELD, Bel fıtığı, Minimal invaziv cerrahi, Bel ağrısı