e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 101, No, 4     (Sayfalar: 012-016)

Lomber İnterlaminar Aralığın Cerrahi Anatomisi

Tolga Türkmen 1 ,Aydemir Kale 1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD, Ankara, Türkiye

Görüntüleme: 183
 - 
İndirme : 61

Lomber omurga cerrahisinde posterior yoldan yaklaşım omurga cerrahları tarafından en sık kullanılan yöntemdir. Hızla yaygınlaşan minimal invaziv tekniklerde erken fonksiyonel düzelme, minimal travma, daha az kan kaybı, daha kısa hastanede kalış, minimal skar hedeflenmektedir. Bu yöntemlerin başarısını artıran faktörlerin belki de en önemlisi çalışma alanındaki anatomik yapıların ve birbirleri ile olan ilişkilerinin çok iyi bilinmesidir. İnterlaminar aralığın genişliği, sinir kökünün seyri, intervertebral disk aralığı ve herniasyonun çeşidi ve bu yapıların birbirleri ile olan ilişkisi çok iyi bilinmeli ve hasta özelinde çok titiz olarak değerlendirilmelidir. İlerleyen yaşla birlikte intervertebral disk yüksekliğinde azalma, faset hipertrofisi, ligamentum flavumdaki dejeneratif değişikler interlaminar aralığın anatomisinin dinamik olarak farklılaştığını göstermektedir. Ayrıca başarılı minimal lomber dekompresyon cerrahisi için 3D/CT ve ince kesit MRG üzerinde bireysel anatomi gözden geçirilmeli ve hedefler buna göre belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler : Anterior epidural ligaman, Midline interlaminar ligaman, Lomber interlaminar anatomi