e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 101, No, 4     (Sayfalar: 006-011)

Transforami̇nal Endoskopi̇k Yaklaşımlar İçin Lomber İntervertebral Foramen Anatomi̇si

Burcu Göker 1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Etfal SUAM, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Görüntüleme: 185
 - 
İndirme : 63

Endoskopik lomber diskektomi, son yıllarda artan bir ivme ile lomber disk hernilerinin tedavisinde kullanılan bir tekniktir. Endoskopik transforaminal lomber diskektominin yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile uygulanabilmesi için lomber intervertebral foramenin cerrahi anatomisinin tanınması büyük önem taşımaktadır. Kambin tarafından tanımlanan ve Kambin üçgeni olarak adlandırılan güvenli anatomik bölgenin sınırları, endoskopik transforaminal cerrahideki çalışma alanını tanımlar. Bu derlemede lomber intervertebral foramenin anatomik özellikleri, kadavra çalışmalarından elde edilen veriler eşliğinde cerrahi perspektiften incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler : Lomber intervertebral foramen, Endoskopik diskektomi, Mikroanatomi