e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 100, No, 3     (Sayfalar: 040-043)

Lomber Disk Protezi Kullanımı Yeniden Popüler Oluyor mu?

İsmai̇l Kaya 1

1 Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Uşak, Türkiye

Görüntüleme: 774
 - 
İndirme : 17

Lomber dejeneratif disk hastalığı, yaşlanan nüfusun büyük bir bölümünü etkileyen patolojik bir süreçtir. Yakın geçmişte cerrahi tedavi füzyon prosedürlerini içermekteydi. Ancak lomber disk artroplastisi iyi seçilmiş hastalarda alternatif bir tedavi yöntemi sunmaktadır. Bu hareketin korunmasını sağlar ve komşu segmentlerde dejenerasyon gelişmesini önemli ölçüde azaltır. Yeni üçüncü nesil implantlar gelişmiş biyomekanik ve klinik sonuçlar açısından önemli gelişmeler kaydetmiştir. Her ne kadar lomber disk artroplastisinin uzun vadeli dayanıklılığını ve sürdürebilirliğini daha fazla kaydedilecek alan ve çalışmalar ile desteklenmesi gerekmesine rağmen, uygun endikasyonlu hastalarda iyi bir alternatif yöntem olduğu kanıtlanmıştır. Bu derlemede lomber disk artroplastisnin tarihçesi, endikasyonları, biyomekaniği, zorlukları ve gelecekteki yeri konusunda genel bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktayız.

Anahtar Kelimeler : Dejeneratif disk hastalığı, Lomber artroplasti, Hareketin korunması