e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 100, No, 3     (Sayfalar: 021-024)

Dinamik Sistemlerin Rijit Sistemler ile Biyomekanik Açıdan Karşılaştırılması. Kullanılan Dinamik Sistemler Gerçekte Ne Kadar Dinamik?

Melihcan Savaşcı 1 ,Mehmet Yiğit Akgün 2 ,Uzay Erdoğan 1

1 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Koç Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Görüntüleme: 511
 - 
İndirme : 16

Bel ağrısı, intervertebral disk dejenerasyonunun bir sonucu olabilir. Tedavi seçenekleri arasında konservatif tedaviler ve cerrahi yöntemler bulunmaktadır. Spinal füzyon cerrahisi sıkça kullanılmakla birlikte, komplikasyonlar ve komşu segment dejenerasyonu gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Dinamik stabilizasyon sistemleri, füzyonun alternatifi olarak geliştirilmiştir ve spinal segmentteki hareketi korumayı amaçlar. Bu sistemler, pedikül vida tabanlı ve interspinöz spacerlar olarak iki ana grupta incelenir. Dinamik sistemlerin çeşitli avantajları ve dezavantajları vardır ve klinik uygulamalarda farklı sonuçlar doğurabilir. Yapılan çalışmalar, dinamik sistemlerin segmentel hareketi azaltabileceğini ve komşu segmentlerdeki stresi azaltabileceğini göstermektedir. Bu sistemlerin cerrahi planlamada hastanın durumuna göre dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. Dinamik stabilizasyonun rijit sistemlere kıyasla belirli avantajları bulunmakla birlikte, uzun vadeli etkilerinin daha ayrıntılı bir şekilde araştırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : Dinamik stabilizasyon, Biyomekanik, Füzyon