e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 100, No, 3     (Sayfalar: 017-020)

Posterior Dinamik Sistemlerin Servikal Bölge Cerrahisindeki Geleceği

Mehmet Yiğit Akgün 1

1 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Görüntüleme: 494
 - 
İndirme : 23

Servikal omurganın dejeneratif hastalığı, omurgayı etkileyen ve genellikle omurilik veya sinir köklerinin sıkışmasına bağlı belirti ve semptomlar gösteren ilerleyici yaşlanma sürecini ifade eder. Teşhis tipik olarak direkt radyografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve elektrofizyolojik çalışmalar gibi çeşitli görüntüleme tekniklerini içerir. Çoğu durumda, devam eden nörolojik bozulma olmadığı sürece cerrahi olmayan tedaviler tercih edilir. Konservatif tedavilere yanıt vermeyen hastalar için cerrahi müdahale gerekli hâle gelir. Servikal diskektomi, korpektomi, laminektomi, laminoplasti veya bunların kombinasyonları gibi cerrahi yaklaşımlar değerlendirilir. Dinamik sistemler ile gerçekleştirilen ameliyatlar, rijit sistem ameliyatlarıyla karşılaştırılabilir düzeyde olduğu / veya daha iyi sonuçlar gösterdiği bildirilmiştir. Ayrıca, servikal pediküler dinamik sistemlerin benimsenmesi, lomber bölgedeki mevcut kullanımlarına benzer şekilde servikal bölgede çok seviyeli instabiliteden kaynaklanan patolojilerin önemli alternatif tedavisi gelmesini sağlayacak ve muhtemelen giderek popülerlik kazanacaktır.

Anahtar Kelimeler : Dinamik, Servikal, Gelecek, Posterior