e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 100, No, 3     (Sayfalar: 012-016)

Dejeneratif Omurga Cerrahisinde Dinamik Sistemlerin Yeri

Tunç Öktenoğlu 1

1 Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Görüntüleme: 399
 - 
İndirme : 20

Dejeneratif omurga hastalığı, yaşlanmayla birlikte disk, faset eklemler ve ligamanlarda meydana gelen bozulma ve yıpranmadır. Bu durum omurilik kanalında ve sinir köklerinde daralmaya, ağrıya, hareket kısıtlılığına ve fonksiyon kaybına neden olabilir. Dejeneratif omurga hastalığının cerrahi tedavisinde, klasik füzyon cerrahilerinin uzun dönemde komşu segment hastalığı gibi bazı sorunlara neden olması, omurganın stabilitesini sağlayan ve hareketliliğini koruyan dinamik ve yarı dinamik sistemlerin geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. Bu sistemler, omurganın fizyolojik yük dağılımını sağlamak, disk yüksekliğini korumak ve faset eklemleri üzerindeki basıncı azaltmak için tasarlanmıştır. Ancak birçok avantajı olan bu dinamik sistemlerin kullanılan materyallere bağlı bazı temel sorunlarını göz ardı etmemek gerekir.

Anahtar Kelimeler : Dinamik stabilizasyon, Dejeneratif omurga, Spinal stabilizasyon