e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 100, No, 3     (Sayfalar: 002-005)

Dinamik Stabilizasyon Felsefesi

Özkan Ateş 1

1 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Görüntüleme: 520
 - 
İndirme : 29

İnsan omurgası da dahil olmak üzere omurga, doğada birçok canlıyı dik tutan ve yaşamsal hareketlerini doğrudan etkileyen sistemin en önemli bileşenlerinden biridir. Modern zamanlarda bel ağrısı, disk dejenerasyonuna bağlı olarak yaşam kalitesini düşüren en önemli sorunlardan biridir. Disk herniasyonu ve dejenerasyonu genellikle ağrının en yaygın nedenleri olarak suçlansa da, bel ağrısının birincil nedeni omurga instabilitesidir. Ancak, instabilite tanımında kullanılan anormal hareket her zaman bel ağrısına neden olmaz. Örneğin, spondilolistezis ile ilişkili dejenere disklerde radyolojik olarak anormal hareket gözlenebilmesine rağmen, ağrı sürekli değildir. Bu nedenle, instabilite tanımı eklem yüzeyindeki anormal hareketi ve değişen yük iletimini içerecek şekilde güncellenmiştir. Dinamik stabilizasyon, omurga segmentindeki hareketi korumayı ve anormal hareketi kontrol etmeyi amaçlarken, ağrıyı hafifletmek için omurganın ön ve arka bileşenleri arasında artan fizyolojik yük iletimi sağlar. Dinamik sistemler, postüral değişikliklere maruz kalındığında hareket segmentinin anatomik modifikasyonuna izin verebilir. Görevimiz, bu kavramları kullanarak ideal omurga fizyolojisiyle uyumlu gelecekteki dinamik sistemleri yaratmaktır. Bu da ülkemizde mevcut olan yeterli teknolojiyi kullanma becerisi, bilgi birikimi ve özgüven ile mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler : Dinamik, Stabilizasyon, Felsefe