e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 98, No, 1     (Sayfalar: 50-56)

Dejeneratif Lomber Kifoz

Mesut Yılmaz 1 ,Ahmet Öğrenci 2

1 Nöro-Spinal Akademi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Medicana International Ataşehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Görüntüleme: 68
 - 
İndirme : 19

Lomber dejeneratif kifoz, daha önce operasyon öyküsü olmayan ve enstrümantasyon yapılmayan hastalarda lomber lordozun azalması veya düz bel sendromu olarak tanımlanır. Lomber dejeneratif kifoz; lomber ve kompensatuvar torakal eğriliğe göre veya deformitenin etiyolojisine göre sınıflandırılabilir. Tanı aşamasında ise pelvik insidans-lomber lordoz uyumsuzluğu, sagital vertikal aks, C7 şakül hattı, pelvik tilt ve sakral eğim gibi spinopelvik parametrelerin mutlaka ölçülmesi gereklidir. Özellikle son yıllarda popüler olan rölatif lomber lordoz ve lordoz dağılım indeksi de hastaların değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulmalıdır. Lomber dejeneratif kifoz genellikle yaşlı ve komorbiditesi yüksek hastalarda görüldüğünden, tedavide ilk seçenek egzersiz ve fizyoterapi olmalıdır. Öte yandan sagital denge kaybı ileri evrede olan, konservatif tedaviye yanıt vermeyen ağrı ve yürüme güçlüğü olan hastalarda cerrahi müdahale gereklidir. Cerrahi tedavinin esas amacı sagital dengeyi ve ideal lomber lordoz açısını elde etmektir. Osteotomi teknikleriyle, ideal sagital dengeyi sağlamada farklı korreksiyon miktarları sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler : Dejeneratif kifoz, Lomber lordoz, Dejeneratif omurga, Osteotomi