e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 98, No, 1     (Sayfalar: 44-49)

Servikal Kifozda Cerrahi Yaklaşım

Berra Bi̇lgi̇n 1 ,Mustafa Eren Yüncü 2 ,Mehmet Seçer 3

1 Ödemiş Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3 Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Antalya, Türkiye

Görüntüleme: 75
 - 
İndirme : 15

Servikal kifotik deformitelerin cerrahi tedavisinde ana tartışma noktasını hangi cerrahi prosedürün seçileceği oluşturur. Cerrahi hedef deformitenin düzeltilmesi ve nöral dekompresyonun sağlanmasıdır. Anteriordan basıya neden patolojiler ve ön kolon bütünlüğünün bozulduğu vakalarda anterior yaklaşımlar endikedir. Deformitenin esnek olduğu, anteriordan bası yapan bir patolojinin olmadığı durumlarda yalnızca posterior bir yaklaşım mümkün olabilir. Rijit ve şiddetli kifotik vakalarda kombine prosedürler ve osteotomiler uygulanması gerekebilir. Hangi yaklaşımın ne derece düzeltme sağladığının bilinmesi önem arz eder.

Anahtar Kelimeler : Deformite, Füzyon, Servikal kifoz, Spinal cerrahi