e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 98, No, 1     (Sayfalar: 37-43)

Kranioservikal Bileşke Kifozu ve Tedavi

Mehmet Özer 1 ,Semih Kıvanç Olguner 1 ,Yurdal Gezercan 1

1 Adana Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye

Görüntüleme: 83
 - 
İndirme : 24

Kraniyoservikal bileşke kifozu, klivus ile odontoid arasında kalan bölgenin yapısal kifotik açılanması olarak kabul edilir. Bu bölge yapısal olarak kemik ve bağ dokusu birlikteliğinden oluşmuş stabil bir yapıdır. Bu bölgenin önemi omurilik ile beyin arasında geçiş bölgesi olması nedeniyledir. Bileşke bölgesi başın ağırlığını servikal alana transfer etmek ve stabilitesini temin etmekle yükümlüdür. Bu bölgenin birçok anomalisi kranioservikal bileşke kifozuna neden olabilir. Yine tümör, enfeksiyon ve travmatik yaralanmalar nedeniyle bileşke kifozları eşlik edilebilir. Biz bu bölümde kranioservikal bileşke kifozunun pratikte en sık görülen yapısal nedenleri olan Baziller invaginasyon ve Chiari malformasyonundan bahsedeceğiz.

Anahtar Kelimeler : Baziller invajinasyon, Kifoz, Kranioservikal bileşke