e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 98, No, 1     (Sayfalar: 26-36)

Iatrojenik-Posttravmatik ve Postenfeksiyoz Kifoz (Cerrahi Teknikler, Endikasyonlar ve Önleme Yolları)

Ammar El-Nageeb 1 ,Nuri Eralp Çetinalp 1

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Adana, Türkiye

Görüntüleme: 74
 - 
İndirme : 16

Omurganın sagital düzlemde öne doğru anormal eğriliği ile karakterize bir omurga bozukluğu olan kifoz, sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Kifoz gelişiminde birçok etiyolojik faktör tanımlanmış olsa da, en yaygın olanları travma, enfeksiyon ve ameliyat sonrası gelişen kifozdur. Fizik muayene ve görüntüleme yöntemlerinden bilgisayar destekli analiz gibi yeni teknolojilerdeki gelişmeler, kifotik deformite tanı ve tedavisinin etkinliğini artırmaktadır. Bu derlemede kifozun altında yatan mekanizmalar, spinal füzyon ve düzeltici osteotomi gibi cerrahi müdahaleler ve önleyici tedbirler tartışılmaktadır. Ayrıca bu derleme, omurga cerrahları için kapsamlı bir kaynak sağlamayı, posttravmatik, postoperatif ve postenfeksiyöz kifozun daha iyi anlaşılmasını ve daha etkili yönetim stratejilerinin geliştirilmesine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler : Kifoz, Postoperatif, Postenfeksiyoz, Posttravmatik, İatrojenik kifoz