e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 98, No, 1     (Sayfalar: 21-25)

Geriyatrik Hastada Kifoz

Ender Köktekiṙ 1 ,Derya Karaoğlu Gündoğdu 1 ,Fatih Keskiṅ 2

1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD, Konya, Türkiye
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD, Konya, Türkiye

Görüntüleme: 77
 - 
İndirme : 20

Yaşın ilerlemesi ile birlikte omurgada oluşan dejeneratif değişiklikler sadece lokal eklem ve intervertebral disk değişiklikleri ile sınırlı değildir. Osteoporoz, paravertebral kaslarda yağlı değişiklikler aynı zamanda omurganın fizyolojik eğriliklerinde değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler hastalarda hayat kalitesinde azalmaya neden olan pulmoner ve kardiyak disfonksiyonlara yol açabilirler. Fizyolojik eğriliklerdeki değişiklikler en çok omurganın torakal bölgesinde görülür ve hiperkifoza neden olurlar. Hiperkifozların tedavi yöntemleri medikal tedavi ve konservatif tedaviden ileri cerrahi tedavi yöntemlerine kadar değişkenlik gösterir. Bu derleme yazısında özellikle torakal hiperkifozlardan ve tedavi yöntemlerinden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler : Geriyatri, Hiperkifoz, Yaşlanan omurga