e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 98, No, 1     (Sayfalar: 17-20)

Ankilozan Spondilitte ve Travmasında Kifoz Yönetimi

Pınar Kuru Bektaşoğlu 1 ,Ali Börekci 1 ,Erhan Çelikoğlu 1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Görüntüleme: 77
 - 
İndirme : 25

Ankilozan spondilit kronik inflamatuar bir hastalık olup omurga ve sakroiliak eklemde hasar oluşturarak ilerler. Omurlar arasında oluşan yeniden kemik yapımıyla ilerleyen inflamatuar süreçler sonucunda omurlarda birleşme görünümünde `bambu omurga` ortaya çıkar. Hastaların zamanla kifoz açısında artışla birlikte duruş bozukluğu yaşadığı görülür. Kemik yoğunluğunda azalma, osteoporoz ve kırık riskinde artış görülen bu hastalıkta özellikle travma sonrası görülen omurga kırıklarından sonra da ayrışma ve kifoz açısında artış karşılaşılan sorunlardır. Bu yazıda ankilozan spondilitte ve travmasında kifoz yönetiminin nasıl olması gerektiği tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : Ankilozan spondilit, Kifoz, Osteoporoz, Travma