e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 98, No, 1     (Sayfalar: 9-16)

Scheuermann Kifozu

Kadir Oktay 1 ,Tahsin Erman 1

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Görüntüleme: 87
 - 
İndirme : 30

Scheuermann hastalığı genellikle torasik omurgayı etkileyen ve ergenlik döneminde ortaya çıkan kifotik bir deformitedir. Çoğu hastada sadece kozmetik şikayetlerle ortaya çıkan ve konservatif yöntemlerle tedavi edilen bir rahatsızlıktır. İskelet matürasyonu tamamlanmamış hastalarda korse tedavileri ve fizik tedaviler uygulanmaktadır. 75° üzerinde kifozu, kifotik progresyonu, kozmetik olarak kabul edilemez görünümü veya nörolojik defisiti olan hastalarda cerrahi uygulamalar yapılmaktadır. Cerrahi genellikle sadece posterior yaklaşım ile transpediküler vida stabilizasyonu ve multisegment Ponte osteotomilerini içermektedir. Nadiren de olsa, kifoz açısı çok yüksek olan ve çok rijid olan vakalarda posterior cerrahiye anterior girişim ile serbestlemeler de eklenebilmektedir. Enstrümantasyon uygulanan bütün hastalıklarda olduğu gibi, Scheuermann kifozu vakalarında da kısa ve uzun dönem komplikasyon riskleri bulunmaktadır. Bu komplikasyonlardan kaçınmak için iyi bir preoperatif planlama yapılması çok hayatidir.

Anahtar Kelimeler : Kifoz, Scheuermann kifozu, Ponte osteotomi, Komplikasyon