e-ISSN: 2148-0842
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni
TND-SPSCG
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bülteni

2023, Sayı 98, No, 1     (Sayfalar: 2-8)

Kifoz Tanımı-Sagital Plan Değerlendirme

Ezgi Akar 1 ,Mustafa Onur Ulu 2

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Görüntüleme: 92
 - 
İndirme : 40

Omurganın normal sagital diziliminin bozulup, 40 derece üzerinde kifotik açılanmaya sahip olması durumuna kifoz denir. Kifoz konjenital nedenlerle olabileceği gibi travma, dejeneratif disk hastalıkları, enflamatuvar, enfeksiyöz, postoperatif ve malign nedenler gibi pek çok nedenle gelişebilir. Tedavi yaklaşımında hastanın kliniği, yaşı ve patolojinin etiyolojisini değerlendirmek gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : Kifoz, Sagital denge, Spinal deformite